…Με τρόπον τινά !

Ο Μπαρμπαγιώργος Γίδαρης ο καροτσέρης σε κάθε αγώϊ που έκανε , φώναζε στο αλογό του κάθε φορά που έπρεπε να κάνει όπισθεν για να φορτώσει ή ξεφορτώσει το κάρο του :

Έλα , έλα πίσω με τρόπον τινά σκατοτζόγλανε !

Βίβα Γιάννη , εβίβα Σβόλε

Ο μπαρμπα Γιάννης ο Σβόλος έζησε ως καροτσέρης την δεκαετία του ’50 και από τα αγώγια του κάρου του έβγαζε το ψωμί του τα φτωχά εκείνα χρόνια.
Ήταν εύθυμος άνθρωπος όπως οι περισσότεροι της εποχής εκείνης και σύχναζε στα καπηλιά για κρασί και λίγη κουβέντα.
Στην αγορά του Αστακού υπήρχε χώρος ειδικός για την φορτοεκφόρτωση των κάρων ,με σωματείο φορτοεκφορτωτών κυρίως για το βελανίδι ,κατ’εξοχήν παραγωγικό προϊόν του Αστακού ,που χρησιμοποιούνταν στη βυρσοδεψία.
Κάθε φορά που έφερνε το κάρο για το βελανίδι ο Γιάννης ο Σβώλος ,κυρίως όταν τέλειωνε τη δουλειά του ,πήγαινε στο καπηλιό που στεγάζονταν στο χώρο εκείνο για κρασί και παρέα.
Επειδή ήταν καλός άνθρωπος και δημοφιλής ,πολλές φορές του κερνούσαν το μισοκάρι που έπινε στο καπηλιό.
Κάποια μέρα όμως δεν έτυχε να βρει άνθρωπο μες στο καπηλιό των καροτσέρηδων αλλά παρ’όλα αυτά παράγγειλε το κρασί του και καθώς ήταν μόνος χωρίς παρέα και συνηθισμένο κέρασμα ,κάθε τόσο αναφωνούσε στον εαυτό του με υψωμένο το ποτήρι:
– Βίβα Γιάννη …
– Εβίβα Σβόλε!

Κάτι σαν το αντίστοιχο «Γιάννης πίνει ,Γιάννης κερνάει».